Preekstoelen.com

Sint-Jacobskerk

Antwerpen

Lodewijk Willemssens (1675) laat de kuip dragen door vier vrouwelijke personificaties. De deugd van het Geloof wordt als voornaamste vooropgesteld, gesteund door de zoekende Waarheid en - meer concreet - door die wetenschap die de waarheid zoekt op levensbeschouwelijk vlak: de Theologie. Trouw aan de waarheid dient het geloof doorgegeven te worden door onderricht, zoals in de predikatie. Bijna geheel verborgen onder de trap houdt de Instructio oftewel de Onderrichting een spiegel in de hand met als begeleidende tekst: "Ziet erin en gij zult wijs worden". Bij het onderricht laat men de mensen zich spiegelen aan beroemde figuren die op een bepaald vlak een uitmuntend voorbeeld zijn. De vraag hierbij is dan ook: "Aan wie weerspiegelen wij ons?".

Deel deze preekstoel

België

Antwerpen

Adres:
Lange Nieuwstraat 73

Bezocht:
in 2008
Website:
Open hier
Fotograaf:
Alex van der Hurk
Bouwjaar:
Geen jaartal opgegeven
Tags: