Preekstoelen.com

Regentessekerk

Apeldoorn

De ingebruikname van deze door de apeldoornse architect J.H. Klosters voor de NPB ontworpen kerk was op 30 april 1932 ingewijd.
Ook kerkten de leden van de Doopsgezinde Gemeente, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Remonstranten in deze NPB-kerk.
De kerk is rond 2000 op de rijksmonumentenlijst geplaatst.
De Regentessekerk heeft een rechthoekige plattegrond met een smaller uitgebouwd eveneens rechthoekig portaal tegen de voorgevel aan de straatzijde.
Aan de achterzijde bevindt zich een aanbouw waarin de nevenruimten waarin o.a. een grote zaal is ondergebracht.
De grondgetallen in dit gebouw zijn 3 en 4 terwijl de maatverhoudingen worden gevormd door de gulden snede of goddelijke verhouding.
Het getal 3 is het symbool van het heilige en het getal 4 is het symbool van de Goddelijke Openbaring.
De hoofdvormen van het gebouw zijn vierhoeken (in de grondvlakken) en driehoeken (in de dakvlakken).
Maar ook vindt men in de zijgevels, van buiten gezien, 4 maal een raamgroep met elk 3 ramen, gevolgd door 3 kleine ramen.
Naast de hoofdingang bevinden zich aan weerszijde 3 ramen.
De eigenlijke kerkruimte heeft een houten bekapping met in het zicht gelaten spanten.
Aan de buitenzijde worden die spanten geschoord door steunberen die de zijdelingse druk moeten opvangen.
Bovendien geven die steunberen de kerk een forser karakter.
De constructie is zo gemaakt dat er stijging in zit. Deze gedachte van stijging komt ook tot uiting in de ramengroepen van drie smalle ramen waarvan de middelste iets hoger is dan de twee andere, en in het spits toelopend muurvlak waarin zij geplaats zijn. Door dit laatste wordt tevens de kap gebroken en haar een speling van licht en donker gegeven.
De Regentessekerk is gemetseld in zgn. Vlaams verband met een rood/bruine baksteen voor de plint en gele steen voor het muurwerk daarboven. De dakbedekking bestaat uit paarse geglazuurde gotische pannen. Aan de voorzijde bevindt zich op de nok van het kerkdak een kleine vierkante toren met als bekroning een met koper beklede sterk ingesnoerde naaldspits.

Deel deze preekstoel

Nederland

Apeldoorn

Adres:
Regentesselaan 14b

Bezocht:
in 2012
Website:
Open hier
Fotograaf:
Alexander Overdiep
Bouwjaar:
20e eeuw tot heden
Tags:
Ingebouwd
Modern
hout