Preekstoelen.com

H.H. Jacobus en Augustinuskerk

Den Haag

In de schuilkerk van de H.H. Jacobus en Augustinus te 's-Gravenhage bevindt zich een preekstoel die Xavery in 1729 vervaardigde. De kuip van de preekstoel bevat vier medaillons met voorstellingen die zijn ontleend aan het kerstverhaal, namelijk de aankondiging van de geboorte van Jezus (afgebeeld zijn Maria, een engel en de duif als christelijk symbool van de Heilige Geest), de geboorte van Jezus, de aanbidding van Jezus door de wijzen uit het oosten en de opdracht van Jezus in de tempel. Op de verticale ‘kolommen’ tussen de medaillons zijn de traditionele symbolen van de evangelisten uitgebeeld. Dit zijn een engel en een perkamentrol (die verwijzen naar Mattheus), een leeuw, een boek en een schrijfveer in een inktpot (die verwijzen naar Marcus), een os, een palet en schilderskwasten (die verwijzen naar Lucas die de patroonheilige van de schilders was) en een adelaar, druiven en een kelk (die verwijzen naar Johannes). De engel, een symbool van de evangelist Mattheüs, is in reliëf op het achterschot gesneden. Onder de kuip is een beeld geplaatst van de patroonheilige Augustinus, één van de kerkvaders naar wie deze schuilkerk is vernoemd. Zijn linkerhand rust op een geopend boek dat op zijn knie ligt. In zijn rechterhand houdt hij een schrijfveer vast. In 1742 heeft de beeldhouwer Pieter van der Spek het klankbord van de preekstoel gewijzigd.

Deel deze preekstoel

Nederland

Den Haag

Adres:
Juffrouw Idastraat 7

Bezocht:
in 2010
Website:
Open hier
Fotograaf:
Dennis de Kool
Bouwjaar:
18e eeuw
Tags:
Barok
hout
Volgende preekstoel:
Kloosterkerk uit Den Haag
Vorige preekstoel:
Nieuwe Kerk uit Den Haag