Preekstoelen.com

Verenigde Christelijke Gemeente

Dokkum

De kerk van de Doopsgezinden en Remonstranten werken in Dokkum al sinds 1798 samen en zijn daarmee de oudste christelijke samenwerkingsgemeente ter wereld.
Het gebouw is van 1852 van de hand van Leeuwarder architect Th. Romein
In 2011 zijn plannen voor een andere interieur indeling opgesteld. Uitgangspunt daarbij is te komen tot een meer multifunctioneel gebouw, zonder dat dit al te nadrukkelijk het karakter van het kerkgebouw aantast.
De bestaande vaste banken vzijn oor een aanzienlijk deel verdwenen. Ook de bestaande preekstoel is veranderd en mobiel gemaakt, en zo toepasbaar op elke plek in die ruimte. Uit monumentale overweging zijn de herenbanken links en rechts gehandhaafd.

Deel deze preekstoel

Nederland

Dokkum

Adres:
Legeweg 14

Bezocht:
in 2011
Website:
Open hier
Fotograaf:
Alexander Overdiep
Bouwjaar:
19e eeuw
Tags:
Losstaand
Traditioneel
hout