Preekstoelen.com

Protestantse kerk Harich

Harich

Van het oorspronkelijke meubilair is alleen de kansel bewaard gebleven. Deze is in 1664 door de kistenmaker Romcke Jans gemaakt. Het werd een fraai gestoelte versierd met jonische pilasters. Het doophek dateert uit hetzelfde jaar. Bij de restauratie van de kerk in 1873, waarbij het interieur volledig werd heringericht, werd de kansel verplaatst van de zuidmuur naar de oostkant. Met toestemming van de in Huize Rijs wonende jonkheer Van Swinderen kon de verplaatsing zijn beslag krijgen. Sindsdien staat de kansel voor het grafmonument dat in 1778 al werd opgericht.

Deel deze preekstoel

Nederland

Harich

Adres:
Stinsenwei 16 8571 RJ Harich

Bezocht:
in 2018
Website:
Open hier
Fotograaf:
Nelleke de Raaf
Bouwjaar:
17e eeuw
Tags:
Losstaand
hout
Volgende preekstoel:
Sint Michaelkerk uit Harlingen
Vorige preekstoel:
Grote Kerk uit Harderwijk