Preekstoelen.com

Nicolaasbasiliek

Ijsselstein

Eikenhouten vroeg barokke preekstoel uit de 17e eeuw, vermoedelijk gemaakt doorCornelis van der Voort de Jonge uit Antwerpen. In Italië verschijnen onder de in- vloed van de Franciscanen en Dominicanen de eerste preekstoelen in de 13de eeuw. De preekstoel behoort volgens oud gebruik te worden opgesteld aan de evangeliezijde (noordzijde) van het schip en staat dus in deze kerk op de goede plaats. Bovendien staat hij tegenwoordig op een sokkel vanwege de bij de laatste restautaratie aangebrachte trappen naar het vergrote priesterkoor. Vanwege de instabiele toestand werden in 1993 aan weerszijden van de kuip metalen stutten aangebracht. Ook al daarom valt het meubel niet meer te bestijgen.
De kuip wordt ondersteund door het levensgrote beeld van Franciscus van Assisi wiens pij wordt omgord door een koord met drie knopen die moeten herinneren aan de drie geloftes van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Franciscus preekt voor de dieren omdat mensen niet naar hem wilden luisteren. Het is voor kinderen altijd weer een sport om zoveel mogelijk dieren te ontdekken. Het vergulde paneel aan de kuip toont de Bergrede waarin Christus de kinderen tot Zich toelaat. Aan weerszijden van dit reliëf zijn er panelen met putti (naakte kinderfiguurtjes). De panelen worden afgescheiden door voluten met daaraan de symbolen van de vier evangelisten: leeuw, stier, mens en arend.
Het klankbord heeft de vorm van een zesbeugelige kroon met aan de top een kelk en een kruis. Tegen de onderkant van het klankbord waaruit een wolk stralen schieten: de Almacht Gods. Aan het rugstuk zien we een driehoek met in Hebreeuwse letters het woord God.
De beide trappen worden beneden afgesloten door hermen als vrouwenfiguren die Fides en Prudentia verbeelden. Fides (het christelijk geloof of de trouw) omarmt een kruis en Prudentia (de voorzichtigheid of bezonnenheid) ziet in de spiegel der zelfkennis die ze ophoudt in haar linker hand. Aan de achterkant van de spiegel het Alziend Oog Gods, symbool van de Goddelijke Voorzienigheid. In haar rechterhand houdt ze een rozenkrans vast. Onder elke figuur is een banderol met raadgevingen voor de predikant. Bid en overdenk, wees waakzaam en volhard, is het motto.

Deel deze preekstoel

Nederland

Ijsselstein

Adres:
St. Nicolaasstraat 12

Bezocht:
in 2011
Website:
Open hier
Fotograaf:
W. Vergouw
Bouwjaar:
17e eeuw
Tags:
Aangebouwd
Barok
hout
Volgende preekstoel:
Mauritskerk uit IJzendijke
Vorige preekstoel:
Kruiskerk uit Huizen