Preekstoelen.com

Koeliekerk of Hartebrugkerk

Leiden

De Koeliekerk in Leiden wordt door de gemeente aangeduid als de Hartebrugkerk en heet zelfs, héél officiëel de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, maar deze laatste naam kent helemaal niemand. De kerk is wijd en zijd bekend als de Koeliekerk, omdat op de voorgevel aan de hoofdwinkelstraat van Leiden in grote letters staat "Hic Domus Dei est et Porta Coeli" (dit is het huis van God en de poort naar de hemel).
Dit is een zogenoemde Waterstaatskerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door Theo Molkenboer en op 28 november 1837 ingewijd. In 1880 werd door de parochianen de eikenhouten preekstoel geschonken aan de pastoor bij diens 50-jarig priesterfeest. Bovenop de preekstoel staat een houten beeld van Maria, de patrones van de kerk.

Deel deze preekstoel

Nederland

Leiden

Adres:
Haarlemmerstraat 110, 2312GD Leiden

Bezocht:
in 2015
Website:
Open hier
Bouwjaar:
19e eeuw
Tags:
Aangebouwd
Geen specifieke stijl
hout
Volgende preekstoel:
Lodewijkskerk uit Leiden
Vorige preekstoel:
Marekerk uit Leiden