Preekstoelen.com

Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.preekstoelen.com. De website verschaft informatie over een verzameling preekstoelen. De informatie is gebaseerd op inzendingen van verschillende personen. De eigenaar van de website is Alex van der Hurk.

Persoonsgegevens die wij administreren

Preekstoelen.com administreert onderstaande persoonsgegevens van personen die een of meer preekstoelen hebben ingezonden:

- Naam inzender

- E-mailadres inzender

- Woonplaats inzender

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Preekstoelen.com administreert de hierboven vermelde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om inzenders zelf foto’s te laten toevoegen van preekstoelen die zij hebben bezocht kunnen zij een preekstoelen.com-account aanvragen. Het preekstoelen.com-account is gratis en verplicht de aanvrager tot niets. Alleen de door de aanvrager gekozen naam wordt vermeld bij de geplaatste preekstoelfoto(’s). De geregistreerde woonplaats wordt alleen gebruikt om de website-eigenaar inzage te geven in de demografische spreiding van de inzenders. Indien de inzender zijn/haar echte woonplaats liever niet wil opgeven, dan mag hij/zij ook een niet bestaande woonplaats invoeren (bijv: Abc).

Geautomatiseerde besluitvorming

Preekstoelen.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Preekstoelen.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- phpMyAdmin (met wachtwoord beveiligd) om ontvangen persoonsgegevens te beheren. Uitsluitend de website-eigenaar en beheerder van preekstoelen.com hebben toegang tot deze gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Preekstoelen.com bewaart de persoonsgegevens van inzenders niet langer dan strikt nodig is. Persoonsgegevens van personen die een account hebben aangevraagd, maar na 6 maanden nog geen preekstoelfoto hebben ingezonden worden uit de database verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Preekstoelen.com verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Preekstoelen.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Inzenders hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, of te laten verwijderen. De inzender kan daartoe via het contactformulier op de website een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtmatige inzender is gedaan, sturen wij een email ter controle naar het bij ons bekende email adres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Preekstoelen.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Preekstoelen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@preekstoelen.com.

Anaytics

Ten behoeve van demografische en interesse-rapportages worden de volgende gegevens geanonimiseerd (door het laatste deel van het IP-adres te verwijderen) doorgestuurd naar Google Analytics en daar gedurende max 14 maanden in een beveiligde omgeving bewaard:

• het aantal personen dat zich op enig moment op de site bevindt,

• hun geografische locaties,

• de zoekwoorden en sites die hen hebben doorverwezen naar deze website,

• welke pagina's ze binnen deze website bekijken

Deze gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door eigenaar van preekstoelen.com en de website beheerder, maar worden nooit gedeeld met anderen.

Zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl voor raadpleging van de privacybeleidspagina van Google Analytics.

Contactformulier

Een bericht dat met behulp van het contactformulier op onze website is opgesteld, wordt verzonden naar het e-mail adres info@preekstoelen.com. Verzonden berichten worden niet op onze website bewaard.